Jogi nyilatkozat

A Vízfaragó honlapjának használatára az alábbi általános feltételek vonatkoznak:

A használat feltételei

  1. A honlapomon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek szakmai tanácsként. Olvasóim a saját érdekükben, más forrásból is győződjenek meg az olvasottak helytállóságáról és konkrét szakmai lépéseik megtétele előtt mindenképpen konzultáljanak szakemberrel.
  2. A Vízfaragó minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállalok felelősséget a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.
  3. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlapom használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. A Vízfaragó nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.
  4. A Vízfaragó nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.
  5. A honlapon elhelyezett, szerző által jegyzett írásokban kifejtett nézetek, vélemények a szerző saját nézeteit, véleményét tükrözik és azok nem szükségszerűen esnek egybe más szakemberek tárgyra vonatkozó véleményével, nézeteivel.
  6. E használati feltételekre a Polgári törvénykönyv az irányadó. A honlappal kapcsolatos jogvitákra a Balassagyarmati Járásbíróság a kizárólagosan illetékes fórum.

Copyright

  1. Hacsak eltérően nem jelzem, a felhasznált szöveges tartalom és grafikai megjelenés copyright tulajdonosa a Vízfaragó. Saját, nem üzleti célú felhasználásra a honlap tartalma letölthető, feltéve, ha (i) annak forrásául a vizfarago.hu címet megjelölik és (ii) a Vízfaragó a letöltött anyag felhasználását nem tiltotta meg.
  2. E honlap folyamatos másolása és/vagy annak teljes vagy részbeni tárolása vagy egyes elemeinek, grafikai megoldásainak vagy szöveges tartalmainak más honlapokba történő beépítése, elektronikus, papíralapú vagy bármilyen más módon történő publikálása kifejezetten tiltott.

2016 január

Felföldi Tamás – Vízfaragó