Jogi nyilatkozat

A Vízfaragó honlapjának használatára az alábbi általános feltételek vonatkoznak:

A használat feltételei

  1. A honlapomon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek szakmai tanácsként. Olvasóim a saját érdekükben, más forrásból is győződjenek meg az olvasottak helytállóságáról és konkrét szakmai lépéseik megtétele előtt mindenképpen konzultáljanak szakemberrel.
  2. A Vízfaragó minden tőle elvárhatót megtesz honlapja szakszerű karbantartásáért, mindazonáltal az ezen a honlapon elhelyezett anyagok pontosságáért és időszerűségéért semmilyen felelősséget nem vállal. Ugyancsak nem vállalok felelősséget a honlap használatából vagy ideiglenes nem-használhatóságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért, továbbá a honlap esetleges pontatlanságaiért, hibáiért, legyenek azok gépelési vagy egyéb hibák, továbbá a honlap hiányosságaiért, elavulásáért.
  3. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a letöltött vagy a honlapom használatával megszerzett információkat kizárólag a saját felelősségére használhatja fel. A Vízfaragó nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó számítógépe, vagy az abban használt szoftverek bármelyike a honlap használata következtében megsérül.
  4. A Vízfaragó nem felelős a külső, link útján elérhető internetes oldalak tartalmáért.
  5. A honlapon elhelyezett, szerző által jegyzett írásokban kifejtett nézetek, vélemények a szerző saját nézeteit, véleményét tükrözik és azok nem szükségszerűen esnek egybe más szakemberek tárgyra vonatkozó véleményével, nézeteivel.
  6. E használati feltételekre a Polgári törvénykönyv az irányadó. A honlappal kapcsolatos jogvitákra a Balassagyarmati Járásbíróság a kizárólagosan illetékes fórum.

Copyright

  1. Hacsak eltérően nem jelzem, a felhasznált szöveges tartalom és grafikai megjelenés copyright tulajdonosa a Vízfaragó. Saját, nem üzleti célú felhasználásra a honlap tartalma letölthető, feltéve, ha (i) annak forrásául a vizfarago.hu címet megjelölik és (ii) a Vízfaragó a letöltött anyag felhasználását nem tiltotta meg.
  2. E honlap folyamatos másolása és/vagy annak teljes vagy részbeni tárolása vagy egyes elemeinek, grafikai megoldásainak vagy szöveges tartalmainak más honlapokba történő beépítése elektronikus, papíralapú, vagy bármilyen más módon történő publikálása csak a Vízfaragó előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

2016 január

Felföldi Tamás – Épületgépész – Vízfaragó